Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen klavertje vierGezondheidsbeleid

 

 

Een efficiënt gezondheidsbeleid vereist een geïntegreerde werking zowel op individueel-,klas-, school- en omgevingsniveau. Dit voor de verschillende onderdelen van gezondheid: voeding, beweging, welbevinden, verkeer, veiligheid, milieu, hygiëne en verzorging.

Een samenhangend gezondheidsbeleid schenkt ook aandacht aan drie luiken die samen integratie mogelijk maken: het educatieve, het organisatorische en het regelgevende luik.

 

1. Individueel niveau:

Inspanningen leveren wanneer een leerling extra zorg nodig heeft bovenop de inspanningen voor de ganse groep. Meestal is hier ook externe hulp (CLB, verpleegster, gon-lkr,…) intens bij betrokken.

2.Klas:

In de klas staat het aanbrengen van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes centraal. Het thema gezondheid komt in verschillende lessen aan bod of kan in verschillende vormen vakoverschrijdend of via projectwerking worden aangepakt.

De horizontale en verticale samenhang wordt bewaakt via de trajectmappen.

3. School:

Wat door de leerkracht wordt overgebracht in de klas dient gedragen te worden door de school en het team, wil het effectief zijn. Het schoolbeleid ondersteunt het klasniveau.

·         Een educatief luik:

·         Een structureel luik:

·         Een regulerend luik:

-interne regelgeving en maatregelen rond gezondheid

-regelgeving in het schoolreglement

 

4. Schoolomgeving:

Het gezondheidsbeleid wordt ook gekoppeld aan de schoolomgeving: het verkeer in de omgeving, ouders, CLB, begeleiding, gemeente, …

Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen klavertje vierGezondheidsbeleid

 

 

Een efficiënt gezondheidsbeleid vereist een geïntegreerde werking zowel op individueel-,klas-, school- en omgevingsniveau. Dit voor de verschillende onderdelen van gezondheid: voeding, beweging, welbevinden, verkeer, veiligheid, milieu, hygiëne en verzorging.

Een samenhangend gezondheidsbeleid schenkt ook aandacht aan drie luiken die samen integratie mogelijk maken: het educatieve, het organisatorische en het regelgevende luik.

 

1. Individueel niveau:

Inspanningen leveren wanneer een leerling extra zorg nodig heeft bovenop de inspanningen voor de ganse groep. Meestal is hier ook externe hulp (CLB, verpleegster, gon-lkr,…) intens bij betrokken.

2.Klas:

In de klas staat het aanbrengen van kennis, inzichten, vaardigheden en attitudes centraal. Het thema gezondheid komt in verschillende lessen aan bod of kan in verschillende vormen vakoverschrijdend of via projectwerking worden aangepakt.

De horizontale en verticale samenhang wordt bewaakt via de trajectmappen.

3. School:

Wat door de leerkracht wordt overgebracht in de klas dient gedragen te worden door de school en het team, wil het effectief zijn. Het schoolbeleid ondersteunt het klasniveau.

·         Een educatief luik:

·         Een structureel luik:

·         Een regulerend luik:

-interne regelgeving en maatregelen rond gezondheid

-regelgeving in het schoolreglement

 

4. Schoolomgeving:

Het gezondheidsbeleid wordt ook gekoppeld aan de schoolomgeving: het verkeer in de omgeving, ouders, CLB, begeleiding, gemeente, …

Veiligheid, verkeer & milieu

Beweging

Welbevinden

Gezonde voeding