Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen klavertje vierVeiligheid Verkeer Milieu

 

Individuele leerling:

Klasgroep:

1ste kleuterklas

·         vrij fietsen op de speelplaats, op stap in buurt van school, bezoek agent

·         goede houding op stoel

·         veilig een schaar leren gebruiken

·         afval sorteren: papier in papierdoos, vuilnis in vuilnisemmer, fruitresten in restemmer

2de -3de kleuterklas

·         veilig naar school: op stap in de buurt van de school op zoek naar verkeersborden, een zebrapad, veilig oversteken…

·         waarneming: hoe kom ik naar school, zit ik veilig in de wagen, fiets ik op het fietspad?

·         fietsen op de speelplaats, vrij voor de 4-jarigen, met behendigheidsopdrachten voor de 5-jarigen zoals fietsen tussen twee kegels, slalom rijden tussen kegels,…

·         de fiets, de auto

·         rood en groen ervaren a.h.v. spelletjes

·         video kijken i.v.m. politie

·         een agent op bezoek in de klas

·         vervoermiddelen met en zonder benzine

·         kleuters leren dat ze de 4 poten van hun stoel op de grond moeten houden

·         leren hoe ze veilig een schaar kunnen gebruiken

·         afval: afvaldetective: afval zoeken in de tuin, op de speelplaats, in de school

·         werken met papier-maché (hergebruiken van papier)

·         schudinstrumenten maken met verpakkingen

·         afval leren sorteren: vuilniszak, PMD, glas, papier, …

·         versieren papiermand van de klas

1ste graad

·         begrippen links-rechts

·         hoe kom ik naar school? Op weg naar school.

·         weggebruikers herkennen en benoemen

·         oversteken, verkeersborden, voorrang van rechts, gordel en autozitje

·         is mijn fiets in orde? Behendigheidsparcours

·         ik stop veilig in het verkeer

·         verkeerslichten, verkeersagent

·         veiligheid thuis en in de klas (vuur, water, elektriciteit)

·         milieu: soorten vervuiling, afval sorteren

2de graad

·         verkeersveiligheid: te voet, op pedalen of ingestapt…

·         wegwijzers vierde leerjaar, verkeersflits zonnestraal

·         afval leren sorteren, afval voorkomen

·         knutselen met wegwerpmateriaal = afval

·         naar het containerpark

·         verkeersdag met fietsbehendigheid

·         veilig leren oversteken, in groep stoppen

·         energiemeester in de klas (licht uit, …)

3de graad

·         thema elektriciteit: voorzorgsmaatregelen elektrische toestellen

·         verkeersveiligheid: methode te voet, op pedalen of ingestapt

·         uitstappen maken: te voet, met de fiets, met het openbaar vervoer

·         fietsexamen oefenen onder begeleiding en afleggen individueel

·         vorming over afval: door de lkr en door externen

School:

Een educatief luik:

·         milieu:

De kinderen leren sorteren: in elke klas is er een vuilnisbak en een bak voor papier, in de gang doen de kleuters hun rietjes in de vuilnisbaken de kroonkurkjes in een mandje dat geledigd wordt in de blauwe PMD-zak. In de eetzaal is er een vuilinszak, een PMD-zak, een papierdoos, een afvalemmertje voor de compostbak. Op de speelplaats kunnen de kinderen hun afval van fruit in het compostemmertje doen en eventuele koekenpapiertjes in de vuilniszak. We stimuleren de ouders om koeken en fruit in een doosje mee te geven naar school.

·         verkeer:

In alle klassen van de lagere school wordt er gewerkt met de verkeersmethode: te voet, op pedalen of ingestapt

 

Een structureel luik:

·         Zorgen voor het nodige materiaal om te sorteren, zichtbaar hangen van de nodige pictogrammen.

·         Kleuters en leerlingen spelen apart om meer ruimte te hebben en om het veiliger te maken voor iedereen

·         Bij de aanvang van de schooldag spelen alle kinderen wel samen. Hiervoor is de speelplaats opgedeeld in twee delen. Aan de voorkant van de school spelen de kleuters en de kinderen van de lagere school spelen aan de achterzijde van de speelplaats (= grote afdak en voetbalspeelplaats.)

·         Het EHBO-kistje bevindt zich op de bovenste plank van de kast in de inkomhal. Dit binnen handbereik van de leerkrachten maar niet binnen bereik van kinderen

·         Alle schoonmaakproducten staan in het poetslokaal en deze deur is steeds op slot.

 

 

 

 

Een regulerend luik:

·         Er zijn afspraken in de school waar alle leerlingen zich moeten aan houden zoals: ik mag niemand pijn doen, niet trekken, duwen, stampen.

·         Naleven van wetten en aanbevelingen i.v.m. veiligheid (brandweerverslag, idewe, doorlichting, ….)

Omgeving:

- samenwerken met preventie-adviseur, idewe, brandweer, politie (verkeer), …

Gezondsheids-
            beleid