Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen klavertje vierBeweging

 

Individuele leerling:

Klasgroep:

1ste kleuterklas

§  ik ben behendig: fietsen, klimmen, kruipen, rollen, springen, stappen,…

§  bewegingshoek: glijbaan, loopfietsen, …

§  regelmatige bewegingstussendoortjes

§  regelmatige schrijfdansmomenten

§  1x per jaar “hupsakee” i.s.m. SVS

2de -3de kleuterklas

§  sport en spel: verschillende sporten, sportkledij, medailles, bekers, trofeeën, …

§  spelletjes in bewegingshoek: knikkers in cirkel rollen, met knikker in lepel over stoeltje klauteren, balletjes in emmer gooien, ballon tussen twee kleuters, handen op rug, ….

§  regelmatige bewegingstussendoortjes zoals liedjes met gebaren (hoofd en schouders, knie en teen, in het bos daar staat een huisje, waar is duimpje, ….)

§  nog andere bewegingstussendoortjes: een gebaar van een kleuter nabootsen, dansen, ochtendgymnastiek, …

§  1 uur per week schrijfdans

§  activiteit  SVS: kronkeldidoe

1ste graad

§  activiteit SVS: rollebolle

§  bewegingstussendoortjes

§  werkhouding

§  fietsparcours

§  bewegingsexpressie tijdens muzische vorming: op een lied, improvisatie, bewegen met materiaal

2de graad

§  bewegingstussendoortjes

§  dans

§  drama: ook tijdens hoekenwerk

§  schoonschrift: telkens wijzen op goede schrijfhouding en prenten op bord ter ondersteuning

§  fietsbehendigheidsproeven, fietstocht

§  herfstwandeling met bosspel

3de graad

§  begin schooljaar: goede schrijfhouding en zithouding, regelmatig bewegen: wandelen, fietsen, andere sporten, ….

§  Deelname mega-kids-fietseling

§  fietsexamen, vooraf parcour al fietsend oefenen

§  doe-aan-sport-beurs

§  met de fiets naar allerlei activiteiten : megafuif – sporthal (maandelijks)

§  Sportdag: gps-activiteit

School:

·         Een educatief luik:

v  Kleuters

Ø  Elke week zijn er twee uur kleuterturnen. Dit omvat balspelen, fysieke uithouding zoals lopen, groepsspelen, … Het andere uur wordt gevuld met kringspelletjes, tikspelletjes, spelletjes met kleine materialen zoals pittenzakjes, touwtjes, …. Kleuters gaan ook één keer in de maand zwemmen: van de kant durven springen, verder bewegen in het water zonder hulp en zonder angst, …

v  Lagere school

Ø  Deelnemen aan turn-en zwemlessen

Ø  Kinderen van de lagere school maken samen hun speeldozen, in afspraak met de leerkracht.

Ø  Er worden spelen van de week gezocht en deze worden aan elkaar uitgelegd.

Ø  Organiseren van sportdag te Tielt, alle kinderen van de lagere school rijden er al fietsen naar toe en terug.

Ø  Organiseren van fietstocht voor tweede en derde graad. Kinderen van de tweede en derde graad gaan heel erg vaak met de fiets naar activiteiten in de buurt.

Ø  Één keer per maand fietsen de kinderen van de derde graad naar de sporthal met de fiets om daar te sporten.

Ø  Kinderen zoveel mogelijk aan moedigen om te voet of per fiets naar school te komen, fietspolen met juf Julie.

Ø  Één keer per maand organiseren we middagsport olv Meester Benny

Ø  A mile a day

Ø  Scholenveldloop

Ø  Zwemmarathon en zwemkampioenschappen

Ø  Fit-o-meter

Ø  Schaatsen

·         Een structureel luik:

v  door wisselende speeltijden te organiseren kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen voldoende ruimte hebben om zich te bewegen en om te spelen

v  kinderen van de tweede en derde graad die willen voetballen mogen altijd in de tuin op voorwaarde dat ze ander schoeisel aandoen.

v  er worden speeldozen (auto’s, blokken, loopklossen, knikkers, springtouwen, springrekken, hinkelblokjes,…) aangereikt.

v  er zijn ook stelten hinkelparcour, ballen, basketbalnet, voetbalgoal, … ter beschikking

v  er werden afspraken gemaakt rond deze materialen

v  Één keer per trimester : spelletjesnamiddag: spelletjes aanleren aan de kinderen om samen op de speelplaats te kunnen spelen

v  organiseren van turnuren, zwemuren, sporthal, …

·         Een regulerend luik:

Ø  regelgeving in het schoolreglement:

v  kledij i.v.m. lichamelijke opvoeding en zwemmen

v  bij het niet mee gaan zwemmen of niet mee turnen briefje vereist

 

Omgeving:

samenwerken met gemeente (sporthal), met zwembad, met politie bij wandel-en fietstochten, ….

 

Gezondsheids-
            beleid