Afbeeldingsresultaat voor afbeeldingen klavertje vierWelbevinden

 

Individuele leerling:

- opvolging van lln met individuele hulp (CLB)

Klasgroep:

1ste kleuterklas

·         kinderen tot rust laten komen, geborgenheid en verbondenheid ervaren

·         wat ben ik geweldig! (positieve aandacht voor jezelf, je lichaam, anderen, ….) (Jules)

·         werken met de axenroos: hulp vragen, hulp bieden, pluim geven, genieten, zich mogen tonen (versje, liedje)

2de -3de kleuterklas

·         wel in je vel, hoe ga je om met anderen

·         werken met axenroos: verhaal axenland

·         iets goeds zeggen over elkaar door de “dat heb je goed gedaan kroon” te gebruiken

·         elkaar bewonderen door pluimpjes uit te delen aan elkaar

·         zich durven tonen door op het podium hun werkje te laten zien, een liedje te komen zingen, iets te komen vertellen, ….

·         een geschenkje maken voor elkaar en op einde van de week uitdelen aan een andere kleuter

·         tekening maken voor een jarige kleuter

1ste graad

·         werken met de doos vol gevoelens, praten over gevoelens

·         wel in je vel, pesten, neen! Werken met het boek “het vuurspuwend monstertje”.

·         werken met de axenroos: vb pluimen uitdelen aan elkaar (na knutselwerk, aan juffen, …)

·         vragenlijst laten invullen door de lln (na W.O. thema)

·         sociogram van de klas

2de graad

·         wel in je vel! Pestproject (begin schooljaar)

·         axenroos: doos vol gevoelens

·         pre-clim oefeningen

·         gevoelensmeter knutselen en gebruiken

·         gevoelsdoosje van de juf waarin de lln allerlei boodschappen kunnen stoppen

·         gebruik van de gevoelskaart

·         Ster van de week

3de graad

·         tegen pesten zeg ik nee!

·         project: Wel in je vel!

·         mega-project: mijn eigen goede antwoord, zeg iets positiefs van anderen, zelfbeeld, omgaan met stress

·         gebruik van de gevoelskaart

·         bevraging welbevinden

School:

·         Een educatief luik:

zie gok-plan: socio-emotionele ontwikkeling: werken met axenroos, werken met gevoelens,  positief zelfbeeld, screenlijsten voor kinderen zelf: hoe voel ik mij bij …. , clim-werking,

maandelijkse leefpuntjes, werken aan positief klasmilieu

·         Een regulerend luik:

klas-en schoolafspraken opstellen en overlopen samen met de leerlingen

 

Omgeving:

- samenwerken met CLB

 

Gezondsheids-
            beleid