Schoolreglement

Start / Schoolreglement

Vanaf schooljaar 2009-2010 opteren wij er ervoor om, als MOS-school, het nieuwe schoolreglement niet meer op papier uit te geven, maar het te publiceren op onze website.
Dit heeft ook nog een andere reden. Alle wettelijke bepalingen, waar wij als school niets kunnen aan veranderen, zijn opgenomen in een apart deel.
Dit deel wordt door het Verbond van het Katholiek Onderwijs constant up-to-date gehouden, zodat er geregeld aanpassingen aan gebeuren.
Via de website kunnen wij zo steeds beschikken over de recentste gegevens. Ook deel 3, ons schooleigen reglement en deel 1, ons opvoedingsproject vindt u hieronder, evenals een bundel met documenten (deel 4) die u mogelijk zou kunnen nodig hebben (de meeste van deze documenten zijn voor de school bestemd, en zal u dus nooit nodig hebben).
Zo kunnen wij, uiteraard na goedkeuring door de schoolraad, ook in deel 3 wijzigingen aanbrengen, zonder met aanvullingen te moeten werken, en zonder voor iedereen de nieuwe bundel volledig te moeten afdrukken.

Ouders die om de één of andere reden toch nog de volledige bundels op papier wensen, kunnen uiteraard nog 1 exemplaar per gezin verkrijgen.
Op eenvoudige vraag ontvangt u van de school een formuliertje om dit aan te vragen.
Zij gaan slechts telkens bij het begin van een nieuw schooljaar een nieuwe bundel deel 2 (infobundel onderwijsregelgeving) verkrijgen en voor wat de papieren versie van ons schooleigen schoolreglement betreft (deel 3) opteren wij ervoor om bij het begin van een nieuw schooljaar toch nog met aanvullingen te werken.

Schoolreglement
(versie september 2015)

Infobrochure onderwijsregelgeving
(versie 14-09-2010)

Lijst met formulieren

Capaciteit VBS Houwaart

Capaciteit Kleuterschool VBS Houwaart : 80 kinderen
Capaciteit Lagere school VBS Houwaart : 120 kinderen